การคืนสินค้าและการคืนเงิน


 
ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน
หรือคืนสินค้าได้ภายใน
7 วัน
หลังจากได้รับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ในกรณีต่อไปนี้:

  • รูปร่าง สี
    ขนาด หรือรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์
  • ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วนหรือผิดปกติ
  • ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ใช้และมีอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ที่หายไปจะถูกจัดส่งไปยังผู้ซื้อโดยไม่มีค่าจัดส่ง

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบและการคืนเงิน:
ลูกค้าติดต่อ Call Center เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเฉพาะ
หน่วยจัดส่งจะทำการรวบรวมสินค้าไปยังศูนย์ตรวจสอบคุณภาพเป็นเวลา
5-10 วันทำการหลังจากยืนยันการตรวจสอบแล้ว
เราจะทำการคืนเงินลูกค้าตามรอบของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถโทรตรวจสอบสถานะได้ที่
02-059-9991
หรืออีเมล์ Totaltoolsstationthai@gmail.com

เมนูหลัก