• สายเทปทำจากเหล็กได้มาตรฐานของตลับเมตรคุณภาพสูง
  • ใช้มาตราเมตริกในการวัด
  • ตัวเลขบอกระยะจะฝังลงในเนื้อเทป
  • มีระบบเฟืองกด 3 ต่อ 1 ซึ่งสะดวกและเร็วมาก ตลับเทปทำจาก
    วัสดุชั้นดี ด้านจับนุ่มมือและทนทาน
  • มีตัวเลขบอกระยะทุก 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • ขนาด 20 x 12.5 มิล
  • น้ำหนัก/อัน 400 g.

เมนูหลัก

เทปวัดระยะ ชนิดสายเทปแบบเหล็ก 20 เมตร x 12.5 มิล

฿360.00